Iné ako čierno-biele riešenia

... vtedy, keď sa topíte v konfliktoch v rodine, alebo keď sa neviete dohodnúť s úradmi, ktoré do tej vašej rodiny zasiahnu, vtedy keď netušíte „čo“ a „ako“ urobiť skôr, aby ste nespravili fatálnu chybu, alebo vtedy, keď sa ju snažíte napraviť.
... vtedy je dobré, ak pri vás stojí niekto, kto vám pomôže nájsť iné ako čierno-biele riešenia.

poradenstvo, stratégie riešenia konfliktov, sociálne analýzy a prieskumy